Rodiggio - fronte a sinistra

Classificazione Whyte

Classificazione UIC

Nome

Arrangement - left is the front Whyte classification UIC Notation Name
Locomotive a telaio rigido - Non articulated locomotives
Oo 0-2-2 A 1 Northumbrian
oO 2-2-0 1 A Planet
oOo 2-2-2 1 A 1 Single
oOoo 2-2-4 1 A 2  
ooO 4-2-0 2 A Jervis
ooOo 4-2-2 2 A 1 Bicycle
ooOoo 4-2-4 2 A 2  
oooO 6-2-0 3 A Crampton
OO 0-4-0 B Four-Coupled
OOo 0-4-2 B 1  
OOoo 0-4-4 B 2 Forney
oOO 2-4-0 1 B Porter
oOOo 2-4-2 1 B 1 Columbia
oOOoo 2-4-4 1 B 2  
ooOO 4-4-0 2 B American
ooOOo 4-4-2 2 B 1 Atlantic
ooOOoo 4-4-4 2 B 2 Reading, Jubilee
OOO 0-6-0 C Six Coupled
OOOo 0-6-2 C 1  
OOOoo 0-6-4 C 2 Forney Six Coupled
oOOO 2-6-0 1 C Mogul
oOOOo 2-6-2 1 C 1 Praire
oOOOoo 2-6-4 1 C 2 Adriatic
oOOOooo 2-6-6 1 C 3  
ooOOO 4-6-0 2 C Ten-Wheeler
ooOOOo 4-6-2 2 C 1 Pacific
ooOOOoo 4-6-4 2 C 2 Hudson, Baltic
OOOO 0-8-0 D Eight-Coupled
OOOOo 0-8-2 D 1  
OOOOoo 0-8-4 D 2  
oOOOO 2-8-0 1 D Consolidation
oOOOOo 2-8-2 1 D 1 Mikado, Mike, McArthur
oOOOOoo 2-8-4 1 D 2 Berkshire, Kanawha
oOOOOooo 2-8-6 1 D 3  
ooOOOO 4-8-0 2 D Mastodon, Twelve-Wheeler
ooOOOOo 4-8-2 2 D 1 Mountain, Mohawk
ooOOOOoo 4-8-4 2 D 2 Northern, Niagara, Confederation, Dixie, Greenbrier, Pocono, Potomac, Golden State, Western, General, Wyoming, Governor, Big Apple, GS Series Daylight
ooOOOOooo 4-8-6 2 D 3  
oooOOOOooo 6-8-6 3 D 3  
ooooOOOOoooo 8-8-8 4 D 4  
OOOOO 0-10-0 E Ten-Coupled
OOOOOo 0-10-2 D 1 Union
oOOOOO 2-10-0 1 E Decapod
oOOOOOo 2-10-2 1 E 1 Santa Fe, Central, Decapod (only on the SP)
oOOOOOoo 2-10-4 1 E 2 Texas, Colorado, Selkirk
ooOOOOO 4-10-0 2 E Mastodon, Gobernador
ooOOOOOo 4-10-2 2 E 1 Southern Pacific, Overland
OOOOOO 0-12-0 F Twelve-Coupled
oOOOOOO 2-12-0 1 F Centipede
oOOOOOOo 2-12-2 1 F 1 Javanic
oOOOOOOoo 2-12-4 1 F 2  
ooOOOOOOo 4-12-2 2 F 1  
ooOOOOOOOoo 4-14-4 2 G 2  
Locomotive Duplex - Duplex Locomotives
ooOO OOoo 4-4-4-4 2 B B 2  
oooOO OOooo 6-4-4-6 3 B B 3  
ooOO OOOoo 4-4-6-4 2 B C 2  
ooOOO OOoo 4-6-4-4 2 C B 2  
Locomotive articolate a singola e doppia espansione - Single and compound articulated locomotives
OO OO 0-4-4-0 B B  
oOO OO 2-4-4-0 1 B B  
OO OOo 0-4-4-2 B B 2  
oOO OOo 2-4-4-2 1 B B 1  
OOO OOO 0-6-6-0 C C Erie
oOOO OOO 2-6-6-0 1 C C Denver & Salt Lake
oOOO OOOo 2-6-6-2 1 C C 1  
oOOO OOOoo 2-6-6-4 1 C C 2 Norfolk & Western
oOOO OOOooo 2-6-6-6 1 C C 3 Allegheny
ooOOO OOOo 4-6-6-2 2 C C 1  
ooOOO OOOoo 4-6-6-4 2 C C 2 Challenger
oOOO OOOO 2-6-8-0 1 C D  
OOOO OOOO 0-8-8-0 D D Angus
oOOOO OOOO 2-8-8-0 1 D D Bull Moose
oOOOO OOOOo 2-8-8-2 1 D D 1 Chesapeake
oOOOO OOOOoo 2-8-8-4 1 D D 2 Yellowstone
ooOO OOOo 4-4-6-2 2 B C 1 Santa Fe
ooOOOO OOOOo 4-8-8-2 2 D D 1 Cab Forward AC4 trough AC12 exept AC9
ooOOOO OOOOoo 4-8-8-4 2 D D 2 Big Boy
oOOOOO OOOOOo 2-10-10-2 1 E E 1  
oOOOO OOOO OOOOo 2-8-8-8-2 1 D D D 1 Triplex
oOOOO OOOO OOOOoo 2-8-8-8-4 1 D D D 2 Triplex
OO+OO 0-4-0+0-4-0 B + B Garratt
oOO+OOo 2-4-0+0-4-2 1 B + B 1 Garratt
ooOO+OOoo 4-4-0+0-4-4 2 B + B 2 Garratt
OOO+OOO 0-6-0+0-6-0 C + C Garratt
oOOO+OOOo 2-6-0+0-6-2 1 C + C 1 Garratt Double Mogul
oOOOo+oOOOo 2-6-2+2-6-2 1 C 1 + 1 C 1 Garratt Double Prairie
ooOOO+OOOoo 4-6-0+0-6-4 2 C + C 2 Garratt Double Ten Wheeler
ooOOOo+oOOOoo 4-6-2+2-6-4 2 C 1 + 1 C 2 Garratt Double Pacific
oOOOO+OOOOo 2-8-0+0-8-2 1 D + D 1 Garratt Double Consolidation
oOOOOo+oOOOOo 2-8-2+2-8-2 1 D 1 + 1 D 1 Garratt Double Mikado
ooOOOOo+oOOOOoo 4-8-2+2-8-4 2 D 1 + 1 D 2 Garratt Duble Mountain